• Място на свободен дух и модерни решения


Състезания по идея на методическото обединение на началните учители и учителите на подготвителна група при СОУ ”Св. Климент Охридски”- гр.Троян1. ”Млад архитект”-възрастова група 6-8години
Регламент: Състезанието е за деца от подготвителна група и първи клас.Състезателите са разпределени в отбори от трима играчи от една група/клас/.Целта е да се построи сграда. Време за работа 20 минути. Критерии за оценка:
   -максимален брой използвани елементи от конструктора;
   -оригиналност на идеята;
   -най-здрава конструкция;
   -работа в екип;
   -бързина.
Дата: 20.11.2012г.от 13.30 часа.
Конструкторите са осигурени от училището домакин - по 1 бр.  за всеки отбор, и остават подарък за групата /класа/.
Жури:Снежана Нанкова, Ирена Яшева и Емилия Пауникова.
Участници: СОУ”Св. Климент Охридски” Троян-ПГ, 1 А клас, 1 Б клас
ОДЗ”Мир”- ПГ
ЦДГ”Синчец”- ПГ
НУ”Христо Ботев”-ПГ

2. ”Компютърен пъзел”
Регламент: Състезанието е за учениците от 2. клас при СОУ ”Св. Климент Охридски” Троян. Максимален брой участници от клас – 5. Целта е да се нареди серия от три пъзела за най-кратко време.
Дата: 21.11.2012 г. от 13.30 часа.
Жури:Даниел Андреев и Румяна Субашка

3. ”Дорисувай”
Регламент: Състезанието е за учениците от 3. клас при СОУ ”Св. Климент Охридски” - Троян. На учениците се дава лист, на който има даден еднакъв елемент /кръг, запетая или друг/. Целта е да се доразвие този елемент и да се получи завършена картина. Работи се с флумастери. Време за работа не повече от 30 минути.
Дата:21.11.2012 г. от 13.30 часа.
Жури: Христина Дункова и Леман Тенекеджиева

4. Математика - за учениците от 4. клас
Отговорник: Ценка Василева

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник