• Място на свободен дух и модерни решения


Задачата за най-малките

Тази година решихме да привлечем и най-малките ученици със задача, свързана с четенето. Тя по същество е приложна – да се изработи РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА КНИГИ. Използваните материали и приложни техники са по избор на учениците. Възрастова група: І-VІ клас. Готовите разделители ще се събират при г-жа Иванка Цекова до 20 ноември (вторник). Ще бъдат присъдени награди, а разделителите ще останат за училището.


Писмените задачи

Тази година те са по зададено изображение. Авторите ще поставят свои заглавия.


За възрастова група V-VІІ клас – написване на ПРИКАЗКА.
За възрастова група VІІІ-ХІІ клас – написване на ЕСЕ.

Текстовете трябва да бъдат напечатани и да се изпратят или по училищната поща на адрес skobg@abv.bg , или на хартиен носител при г-жа Иванка Цекова. Краен срок – 20 ноември, вторник.

Вярваме, че и тази година ще имаме удоволствието да се срещнем със свежи, искрени и умни ученически съчинения. Обмисляме идеята да съберем получените през годините текстове – наградените, както и откъси от останалите – в специален сборник.


От екипа по провеждане на конкурсите

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник