• Място на свободен дух и модерни решения


 СИП Електронни медии

Тези, при които четенето с разбиране е проблем и въобще работата с текст ги затруднява, попадат в графата „недотам неграмотен”. 

Оказва се, че проблемите в тази област не са чужди за никоя страна в Европа. Това се потвърждава от окончателния доклад на експертната група на ЕС по въпросите за грамотността, публикуван през септември 2012 г. Докладът, който очертава основните проблеми и методите за техните решения, ясно казва: „Да действаме незабавно!” Това е сигнал, насочен към правителствата, родителите, учителите, бизнеса, а и към всеки гражданин. Кризата в грамотността трябва да се преодолее!

Малко фактология:

  •        Всеки пети 15-годишен и почти всеки пети възрастен не притежава четивните умения, необходими за успешна изява в съвременното общество.
  •       Почти всеки, който има затруднения при четене и писане, може да развие адекватни умения, ако получи подкрепа.
  •       Училищата играят важна роля, но не само те са отговорни за грамотността. След официалното образование важна роля имат работодателите.

Защо грамотността е особено важна?

 Грамотността  ни дава шанс за развитие, подобряване на живота и постигане на лично благополучие. Личната реализация ни вдъхва самочувствие и чувство за удовлетвореност.
 Днес, в света на цифровите технологии, общественото и гражданско участие все повече разчита и зависи от грамотността. Цифровизацията променя самото естество на грамотността и я прави още по-важна, тъй като писменото слово е в центъра на социалното, гражданското и икономическото взаимодействие и общуване. Не може да се осланяме на технологиите и да разчитаме, че интернет ще ни подсказва как да изпишем правилно някоя дума например. Хюлет-Пакард неотдавна установи, че непрестанната намеса на технологиите в работната среда действително намалява коефициента на интелигентност на средния служител с 10%.

 Литературата на помощ

Брюксел е изготвил редица мерки за „излекуване” на Стария континент от незнанието и неграмотността. Книгата – това е едно от „лекарствата” , предписани от ЕС. Класически, електронни, комикси, вестници, списания, енциклопедии, справочници, речници… Идеята е цялото това разнообразие да ни приканва от най-различни обществени места – кина, магазини, ресторанти, кафенета. Лесен достъп, всякаква литература – остава само да се възползваме.

А докато това се реализира, на нас, учениците от СОУ „Св. Климент Охридски”, нищо не ни пречи да се възползваме от училищната библиотека, която предлага достатъчно богат избор, и въобще от всички възможности, които ни дава училището. Защото едва ли някой иска да попада в категорията „недотам неграмотен”. 


Стойчо Младенов, 11.в, 

СИП Електронни медии 
Източник: trud.bg

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник