• Място на свободен дух и модерни решения


 VESTI.bg

Новият "Официален правописен речник на българския език" включва около 90 хил. думи, като поне 10 хил. са новите лексикални единици в него, каза днес проф. Владко Мурдаров от Института  за български език при БАН, който е и ръководител на екипа, изготвил речника.

Сред новите думи в речника са всички, които навлизат в българския език заедно с новите технологии - смартфон, смарткарта, таблет, андроид, айпод, айпад, айфон, обясниха езиковедите от БАН.

Проф. Мурдаров обясни, че речникът е наречен официален, защото представя нормата, която трябва да се спазва в писменото общуване в публичната сфера - при оформянето на официалните документи.

Днес оригинално българско словотворчество почти няма или в българския език почти не се създават нови думи, но пък заемаме в нашия език много чужди думи, коментира езиковедът.
Старали сме се да няма много терминология в речника, но пък всички термини, свързани с компютрите са включени в него, посочи той.

Речникът се състои от две големи части - първата е за 136-те правописни правила, а във втората част е словникът, съдържащ тези около 90 000 думи, обясни проф. Владко Мурдаров.
Той отбеляза, че словникът е можело да бъде много по-голям, но са отпаднали много от думите, които днес вече са остарели и почти не се употребяват. Сред тях са кой годе и кое що, които може да се срещнат някъде в литературата, но в разговорната реч почти не се използват.
В речника са включени и цели нови раздели, по препоръка на МОМН и на издателство "Просвета" сме показали как графично се оформят тестовете - къде да бъдат в тях главните букви и точките, каза проф. Мурдаров.

Има и отделна част, наречена "Съчетаване на препинателните знаци", като в речника на всяка дума е отбелязано ударението и затова той може да се използва и като правоговорен.
Особено ценна е частта за оформянето на текст, в която се обяснява как се оформят заглавията и цитатите в него, посочи езиковедът.

Според проф. Мурдаров съвременният българин най-много се измъчва при писането на сложните думи и заради това в речника има раздел за слятото и за полуслятото писане. Ако се допуска и слято и разделно писане, в речника думата е отбелязана със звездичка - джазбенд и джаз бенд, етномузика и етно музика, бизнесцентър и бизнес център, уебстраница и уеб страница, фолкзвезда и фолк звезда, обясни ученият.

Речникът струва 35 лева, а в книжарниците на издателство "Просвета" ще се продава с 10 процента отстъпка, съобщиха неговите автори.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник