• Място на свободен дух и модерни решения

Излезе новият правописен речник

Публикувано от Н. Генкова 11 септември 2012


 VESTI.bg

Новият "Официален правописен речник на българския език" включва около 90 хил. думи, като поне 10 хил. са новите лексикални единици в него, каза днес проф. Владко Мурдаров от Института  за български език при БАН, който е и ръководител на екипа, изготвил речника.

Сред новите думи в речника са всички, които навлизат в българския език заедно с новите технологии - смартфон, смарткарта, таблет, андроид, айпод, айпад, айфон, обясниха езиковедите от БАН.

Проф. Мурдаров обясни, че речникът е наречен официален, защото представя нормата, която трябва да се спазва в писменото общуване в публичната сфера - при оформянето на официалните документи.

Днес оригинално българско словотворчество почти няма или в българския език почти не се създават нови думи, но пък заемаме в нашия език много чужди думи, коментира езиковедът.
Старали сме се да няма много терминология в речника, но пък всички термини, свързани с компютрите са включени в него, посочи той.

Речникът се състои от две големи части - първата е за 136-те правописни правила, а във втората част е словникът, съдържащ тези около 90 000 думи, обясни проф. Владко Мурдаров.
Той отбеляза, че словникът е можело да бъде много по-голям, но са отпаднали много от думите, които днес вече са остарели и почти не се употребяват. Сред тях са кой годе и кое що, които може да се срещнат някъде в литературата, но в разговорната реч почти не се използват.
В речника са включени и цели нови раздели, по препоръка на МОМН и на издателство "Просвета" сме показали как графично се оформят тестовете - къде да бъдат в тях главните букви и точките, каза проф. Мурдаров.

Има и отделна част, наречена "Съчетаване на препинателните знаци", като в речника на всяка дума е отбелязано ударението и затова той може да се използва и като правоговорен.
Особено ценна е частта за оформянето на текст, в която се обяснява как се оформят заглавията и цитатите в него, посочи езиковедът.

Според проф. Мурдаров съвременният българин най-много се измъчва при писането на сложните думи и заради това в речника има раздел за слятото и за полуслятото писане. Ако се допуска и слято и разделно писане, в речника думата е отбелязана със звездичка - джазбенд и джаз бенд, етномузика и етно музика, бизнесцентър и бизнес център, уебстраница и уеб страница, фолкзвезда и фолк звезда, обясни ученият.

Речникът струва 35 лева, а в книжарниците на издателство "Просвета" ще се продава с 10 процента отстъпка, съобщиха неговите автори.

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник