• Място на свободен дух и модерни решения


Учебници и помагала:
Учебник по литература за 9. клас, изд. „Анубис”, Б. Богданов и колектив
Христоматия по литература за 9. клас, изд. „Анубис”, С. Черпокова и колектив
Учебник по български език за 9. клас, изд. „Анубис”,  Т. Бояджиев и колектив

Четива за лятната ваканция:
Николай Кун, „Старогръцки легенди и митове”
Софокъл, трагедията „Антигона”
Софокъл, трагедията „Едип цар”

*Забел.: Останалите текстове ще бъдат четени от христоматията и от други източници в рамките на учебната година

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник