• Място на свободен дух и модерни решения През последните 6 години, благодарение на обмена между нашите два града, над 60 ученици от Троян прекараха  незабравими дни в немски семейства, учеха езика  и посрещаха своите приятели тук, в България. През тази година гимназията в Елванген даде възможност и на един ученик от СОУ" Св. Кл. Охридски” да живее  почти 2 месеца в немско семейство и да учи езика. Организирането и провеждането на такъв обмен бе много полезно за българските ученици и съм сигурна, че ще остави трайни спомени у тях.

Но организацията е продължителна, многостранна, прецизна и изисква усилията на много хора. Затова бих искала да благодаря на първо място на ръководството на СОУ "Св. Кл. Охридски" за огромната подкрепа, съпричастността  и многото инициативи по посрещане на гостите. Родителите домакини впечатлиха немците с безупречно организирания пикник на Айдушкото сборище и с настроението си, което им предадоха -  атмосферата, която създадоха, превърна пикника в един незабравим ден. Много помогнаха и учителите, работещи в Шошковата къща, като поеха разходите по пътуването до Ловеч и посещението на театралната постановка там.

Обменът с Елванген е една прекрасна придобивка за троянските ученици и ние трябва да продължим тази традиция.

Пенка ОстреваУчебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник