• Място на свободен дух и модерни решения


Преди 24 май, по случай празника, изнесохме открит урок по английски език с четвъртокласниците на г-жа Ирена Яшева. Идеята ми беше да се покажат методическите похвати, които усвоих по време на престоя си в Шотландия, както и да се даде възможност на учениците, завършващи начален курс, за изява след 3-годишното им обучение по езика. Посетиха ни и колеги от СОУ "Васил Левски" и НУ "Кирил и Методий". Темата на урока беше "Първи юни" - интересен материал за децата. Часът беше организиран като  работа по групи, изцяло със състезателен елемент, и мина в езикови игри и забавни упражнения. Учениците бяха подготвили карнавални костюми и плакати по случай наближаващия ден на детето. Говориха основно на английски и почти не допускаха граматически и фонетични грешки. Ако съумеем да предразположим децата в ранна възраст да работят свободно с чуждия език, те не само ще го заобичат, но това ще им помогне да усъвършенстват и родния език. През юни ще изнесем подобен урок и с ученици от 6 клас. 

Марияна Станчева

 
Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник