• Място на свободен дух и модерни решенияБЕЛ - 21.V.2012

Англ.език - 23.V.2012

Биология - 23.V.2012

Физика - 23.V.2012

Френски език - 23.V.2012

География - 23.V.2012

Химия - 23.V.2012

Испански език - 23.V.2012

История - 23.V.2012

Италиански език - 23.V.2012

Математика - 23.V.2012

Немски език - 23.V.2012

Философия - 23.V.2012

Руски език- 23.V.2012

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник