• Място на свободен дух и модерни решения


На 25 април се проведе станалото вече традиционно състезание по публично говорене, на което домакин и организатор е СОУ "Св. Климент Охридски" - Троян. Както знаем, устният дебат не е лесен, но умението да се говори убедително и аргументирано не е нещо, с което се раждаме. За формирането му е нужен и талант, и много практика. Неслучайно още от епохата на елинското общество устният дебат и умението да се води спор в публичното пространство е най-престижна дейност.

Четирите отбора - нашите два и тези на Професионална гимназия по механоелектротехника - Троян и Националната гимназия по приложни изкуства - Троян се представиха успешно. Форматът на този тип състезание е строго регламентиран, като отделните участници имат конкретна, ясно дефинирана роля в екипното защитаване на тезата.

Както във всяко състезание, има победител и победени. Но една от целите на всеки вид състезание е да научи участниците да губят с достойнство и да печелят с уважение към опонента. Това е урок, за научаването на който няма възраст. По-важни обаче са възможността за изява и опитът, който се придобива с нея. Бъдещето ще предостави много шансове на тези деца да работят в екип и да говорят пред публика. Днес за някои от тях бе едно много добро начало, а за други - поредният успех. Постепенно тези деца ще добият увереността да застанат пред другите, да говорят убедително, да владеят аудиторията си и да изпращат успешно своите послания към нея. Това е умение, което в модерното, непрекъснато обменящо информация общество, ще се окаже особено полезно.

Поздравления към всички, които участваха или като публика подкрепяха и се забавляваха на нашето събитие. Това също е опит.

Анелия Иванова, треньор на двата ни училищни отбора

РЕПОРТАЖ на Соня и Ренета, СИП Електронни медии 
СНИМКИ от състезанието


Междувременно нашите партньори от Ловеч ни свързаха с Асоциация Дебати - София, които могат да ни окажат методическа и организационна подкрепа. В плановете им е да организират национално състезание по дебати през ноември и ни поканиха за участие. Едно сериозно предизвикателство, което си струва, защото амбицията на СОУ "Св. Климент Охридски" да работи върху ученическите умения за говорене пред публика не е от вчера, дава своите резултати и иска сериозни усилия.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник