• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии

16-ти ноември е обявен за Международен ден на толерантността. По случай този ден ще ви представим интервю с госпожа Пенка Острева, която наскоро беше участник в семинар, проведен в Германия, на тема „Европа срещу расизма”.

Какво точно представляваше този семинар?
Бях поканена от академията на усъвършенстване на учители по немски език. Академията се казва Клаузенхоф и се намира на 60 км северно от Дюселдорф. Бяхме 20 участници от 11 европейски страни. Темата беше „Европа срещу расизма”, като всеки участник трябваше да направи презентация пред останалите и след това имаше дискусии.

Семинарът само проблема с малцинствата в европейските училища ли разглеждаше, или и други училищни проблеми?
Проблемите в различните страни бяха различни. Докато България, Румъния, Чехия и Словакия откроиха проблема с интегриране на малцинствата, представителите на Литва, Полша, Латвия и Германия говориха основно за зараждащите се неонацистки групи. Посетихме Министерството на младежта и социалните дейности в Дюселдорф и се запознахме как германците работят срещу тези зараждащи се неонацистки движения - например изпращат на място мобилни групи от образовани доброволци, които разговарят с младежите.

Според Вас каква е ползата от тези семинари?
На първо място, контактът с учители от Европа. При тези контакти се дискутира не само по темата, но и изобщо за образованието и младежта в съответните страни. Новото, което научих, е че учениците от горните класове, изучаващи немски език, имат възможност да участват в подобни семинари заедно със своя преподавател. В Академията в Клаузенхоф заедно със своите учители бяха ученици от Латвия, Литва, Полша, Чехия и Словакия. Ще бъда много щастлива, ако успея да осъществя присъствие на наши ученици в подобен семинар.

С какви впечатления останахте от Германия този път? С какво са по-различни от нас германците и какво бихме могли да вземем за пример от тях?
Това, което установих, е че германският народ е много толерантен. Те приемат всеки независимо от раса или религия, стига този човек да спазва законите на страната и да работи съвестно. Мисля, че ние имаме какво да научим в тази насока. Много важна роля при тях играят не държавните институции, а гражданските организации, т.е. гражданите сами управляват процесите в обществото. Впечатлена съм също от положителната роля на църквата в обществото. Тя е повече възпитателна, също така - откликва на нуждите на изпадналите в беда, помага с парични средства, и то предимно на младите хора.

Какви контакти успяхте да осъществите и с какво те могат да помогнат на училището?
Получих покани от една гимназия в Литва и от две училища в Полша за осъществяване на съвместни проекти. Ако това се реализира, ще бъде огромен плюс за учениците от нашето училище, но става дума за един дълъг и натоварващ процес.

Защо такива пътувания са важни и полезни за учители и ученици?
Ние, българите, все още живеем в твърде затворено общество, нямаме достатъчно контакти с останалите европейци и трудно бихме се променили към по-добро, ако не знаем как живеят другите, ако не можем да си „сверим часовниците” с другите европейци.


Интервю на Ренета Кукенска
и Соня Маринова от 12. в класУчебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник