• Място на свободен дух и модерни решения


"Аз съм един много щастлив човек, който непрекъснато си задава въпроси и търси отговори... Работила съм като редактор на сп. "Тийнейджър", преподавател по литература, семеен консултант, сценарист в рекламна агенция, сценарист на хонорар към "Каналето", но най-много съм работила по въпроса как да направя себе си и децата си щастливи... Най-голямото ми постижение в професионален план е, че съм помогнала на много родители да открият пътя към душите на децата си и да се почувстват щастливи.

Завършила съм бакалавърска и магистърска степен в СУ "Кл. Охридски", специалностите българска филология и социална педагогика, но за да напиша тази книга, са ми помогнали най-вече трите ми прекрасни деца, грешките, които несъзнателно са допуснали родителите ми (въпреки че и двамата са професори педагози) и практиката ми на семеен консултант. Непрекъснато ставам свидетел на семейни драми поради неосъзнати негативни модели на възпитание. Много повече деца, отколкото предполагаме, страдат от родителска агресия и се нуждаят от помощ. Техните родители се нуждаят също от помощ, от трансформиране на начина си на мислене, а не от порицание и осъждане, защото най-вероятно като малки те също са страдали. За мен това е кауза...."

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник