• Място на свободен дух и модерни решения

                                                                                                             СИП Електронни Медии
                                                                                                            
Фотоконкурс "Домашен
                                                                                                             любимец"

                                               Категория: Забавна снимка

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник