• Място на свободен дух и модерни решения

Н. Вълкова (11 клас) - 74 т.
Е. Василева - 68 т.
Ил. Минков - 50 т.
Хр. Захариев - 45 т.
М. Николов - 44 т.
Ан. Мировойски - 41 т.
С. Кацаров  - 41 т.
Ц. Данчев - 36 т.
И. Бочев - 36 т.
М. Чавдаров - 36 т.
Т. Жеков - 29 т.
П. Вътева - 20 т.
Хр. Димитров - 18 т.
И. Иванов - 15 т.
Н. Ковачев - 13 т.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник