• Място на свободен дух и модерни решенияКое тази година беше по-различно от миналата?

През тази година за 3-ти път осъществихме обмен с гимназията в Елванген. Ние не бяхме вече за тях непознатата държава на Балканския полуостров, за която те дори не бяха чували. Знаеха вече за нас доста неща, търсеха сами срещи с нас, задаваха много въпроси, искаха да ни опознаят още повече. И както се уверихме - най-добрите посланици в тези случаи са младите хора. Имаше различия в програмата и беше наблегнато повече на контактите със семействата, на непосредственото общуване между българските деца и техните немски приятели. Ново беше и пикникът, органзиран от родителите, на който те всички присъстваха.Кое от видяното в Германия се хареса най-много на учениците? Кои места посетихте?


Най-много ги впечатли чистотата, спокойният начин на живот, толерантността, отношенията между хората, липсата на груб тон. Разгледахме исторически обекти, свързани с римската империя, чиято граница е минавала близо до Елванген, затова там е имало голяма казарма, в която са живеели римските войници. Можехме да видим как е изглеждал един древноримски войник. За тази цел едно от момчетата се облече като такъв войник – снаражението е близо 50 килограма! Посетихме и музея на "Мерцедес". Тук човек може да види историята на мобилостроенето – как е изглеждала първата кола и как ще изглежда колата на бъдещето.Как протече
срещата с кмета и какви са плановете за бъдещите отношения между двете троянски гимназии и тази в Елванген?

Кметът ни посрещна много топло в историческия музей. Приветства троянските ученици и твърдо изказа желанието си тези контакти да продължат и да се разширят. Новото тук е, че се предлага стипендия за престой в немско семейство на ученик от нашето училище с цел усъвършенстване на немския език. Този престой ще бъде в рамките на 2 до 4 месеца, като българският ученик ще посещава и занятията в училище. Кметът на Елванген наистина вярва, че тези контакти между младите хора ще спомогнат за обединението на отделните народи в едно голямо семейство и затова подкрепя ръководството на училището при осъществяването на тези контакти. Неслучайно в рамките на тържествата, посветени на Методий, бе открит и Източноевропейският културен институт, чиято дейност също ще допринесе за сближаването между народите в Европа и премахването на границите. В Германия се обръща голямо внимание на чуждоезиковото обучение. Учениците учат наред с английския още два чужди езика в рамките на европейската езикова рамка и това са езици на страните от Европейския съюз. Чрез стипендията, която се дава на наш ученик за усъвършенстване на немския език, домакините биха желали да стимулират още повече изучаването на немския език в рамките на европейската езикова рамка, защото немски се говори от над 100 милиона души в Централна Европа. За в бъдеще ще подготвят и други инициативи за тези, които са избрали да учат немски. Затова учете този език и ще откриете нови хоризонти за себе си и за своето развитие и израстване.

Въпросите зададоха Наталия, Мелис и Виктория от 11.а клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник