• Място на свободен дух и модерни решения


Соня Недкова – Регионален инспекторат по образованието, Ловеч
Донка Михайлова – председател на сдружение «Знание», Ловеч
Мариян Балев – заместник-кмет на община Троян
Елеонора Авджиева – директор на Музея на занаятите, Троян
Данаил Димовски – преподавател в ПГМЕТ, Троян


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник