• Място на свободен дух и модерни решения


•    Тезите не са правилна и неправилна, а повече и по-малко убедително защитена
•    Дебатът не е само вербално упражнение
•    Важни са идеите, аргументите
•    Толерантност
•    Вслушване в тезите на другите, анализиране
•    Без лични нападки и емоционални изблици
•    Външна намеса/помощ не се допуска
•    Честност/точност при споменаване на статистики, факти
•    Журито е безпристрастно, съди според аргументите и тежестта им
•    Журито има право да санкционира участници, ако не спазват някои от правилата
•    Съобразяване с крайното решение на журито

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник