• Място на свободен дух и модерни решения


Именуваме отборите съответно: А (ДА- отбора, утвърждаващ) и Б (НЕ-отбора, отрицаващ);
Номерираме хората в отбора като участници №1, №2 и №3 (пример: 1А е участник №1 от А отбор);
Условно разделяме дебата на 3 кръга; всеки кръг има няколко етапа (стъпки);
Определеното време за говорене във всеки един етап (стъпка) на дебата е 3 минути и е ориентировъчно.


1 КРЪГ – излагане на позициите (по двама говорещи – №1 и №3; четири стъпки)
1. 1А излага основните аргументи на отбора
2. 3Б задава уточняващи въпроси на 1А и получава кратки отговори
3. 1Б излага основните аргументи на отбора
4. 3A задава уточняващи въпроси на 1Б и получава кратки отговори


2 КРЪГ – оборване на противника (по двама говорещи – №2 и №1; четири стъпки)
1. 2А излага опровергаване (оборва тезата на противника)
2. 1Б задава въпроси на 2А и получава кратки отговори
3. 2Б излага опровергаване (оборва тезата на противника)
4. 1A задава въпроси на 2Б и получава кратки отговори


3 КРЪГ – заключителен (по един говорещ – №3; две стъпки)
1. 3А излага заключителни аргументи
2. 3Б излага заключителни аргументи

Отговорности на отделните участници в отбора:
Участник №1:  Систематизира предварително подготвената от отбора информация и я излага кратко и убедително (1 кръг); отговаря на въпросите на представител от другия отбор веднага след изложението си (1 кръг); внимателно изслушва опровергаването на казаното от него и веднага след това задава въпроси (2 кръг)
Участник №2: Внимателно следи излагането на тезата на другия отбор в 1 кръг, за да намери слабите места на противника и да омаловажи позицията му (2 кръг); отговаря на въпросите на представител от другия отбор веднага след изложението си (2 кръг)
Участник №3: Задава уточняващи въпроси на говорещия от противниковия отбор (1 кръг); следи развоя на дебата, за да изгради важната заключителна реч (3 кръг)Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник