• Място на свободен дух и модерни решения


УЧАСТНИЦИ – 4 отбора от по 3-ма ученици (всяко училище и гостите от Ловеч участват със свои отбори). Всеки отбор се явява на дебата със свое име (по желание – с някакви отличителни знаци)

ПОДГОТОВКА – 2 седмици преди състезанието отборите ще получат 3 теми, които предполагат еднозначен отговор ДА или НЕ (например: Трябва ли да има училищни униформи?), и ще имат право на предварителна подготовка. Темите, позициите на утвърждаващ или отрицаващ отбор и двойките отбори ще бъдат разпределени чрез жребий в деня на състезанието. Всяко училище ще получи още: схема за разпределение на отговорностите в отбора; правила на дебата; критерии за оценка

СЪСТЕЗАТЕЛНИ КРЪГОВЕ – отборите дебатират два по два; победителите се срещат на финален дебат

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – всеки дебат се провежда в рамките на 30 минути; почивка между първите два дебата – 15 мин.; почивка преди финалния трети дебат – 30 мин.

ОЦЕНЯВАНЕ – от 5-членно жури според точно разписани критерии

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник