• Място на свободен дух и модерни решения


Тест по български език и литература: 27 май
Тест по математика: 30 май
Обявяване на резултатите от тестовете: до 10 юни

Получаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА с оценките от приемните изпити: 15 юни - 25 юли
Подаване на ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА на ученици и писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: 15 - 21 юни

Обявяване на списъците с приетите ученици на 1-ви етап на класиране: до 24 юни
ЗАПИСВАНЕ на приетите ученици на 1-ви етап или подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ 2-РИ ЕТАП на класиране: 27 - 29 юни

Обявяване на списъците с приетите ученици на 2-ри етап на класиране: до 1 юли
ЗАПИСВАНЕ на приетите ученици на 2-ри етап на класиране:  4 - 6 юли
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 2-ри етап на класиране: до 8 юли

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 3-ТИ ЕТАП на класиране: 11 - 12 юли
Обявяване на списъците с приетите ученици на 3-ти етап на класиране: 13 - 14 юли
ЗАПИСВАНЕ на приетите ученици на 3-ти етап на класиране: 15 и 18 юли
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 3-ти етап на класиране: до 20 юли

Попълване на незаетите места след 3-ти етап на класиране и ЗАПИСВАНЕ: определя се от директора до 29 юли

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 15 август

    Учебни ресурси в електронен вид

    Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
    ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

    Безплатен многоезичен ONLINE речник