• Място на свободен дух и модерни решения

На 29.03.2011 г. в актовата зала на СОУ „Св. Климент Охридски” се проведе международно изследване на уменията за четене PIRLS на учениците от 4. клас. То отчита тенденциите в постиженията на учениците  и изучава различията между националните образователни системи в повече от 50 страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. За участие в изследването са избрани 150 училища от България, като едно от тях е  СОУ „Св. Климент Охридски”.


Включени са 54 ученици от 4.а и 4.б клас с класни ръководители Емилия Пауникова и Даниел Андреев. За всеки ученик са определени тестови материали, които включват: тестова книжка , въпросник за ученика и въпросник за родителя. За учителите, преподаващи български език и литература, е определен въпросник за учителя, а за директора - въпросник за училището. Върху всяка тестова книжка, въпросник за ученика и въпросник за родителя е поставен уникален идентификационен етикет, съответстващ на номера на ученика в паралелката.

 Изследването протече в рамките на три тестови сесии. Първата и втората – по 40 минути за работа по двете части на тестовата книжка и третата - 30 минути за работа върху въпросника на ученика. В книжките имаше различни по вид текстове. Учениците задълбочено работиха по поставените задачи, без затруднение отговаряха на въпросите.   Преподавателите им споделиха, че в часовете по литература са работили по подобни тестове. Участието в такива изследвания подобрява мотивацията на децата и е полезно за тяхното усъвършенстване.

Боряна ПетроваУчебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник