• Място на свободен дух и модерни решения

Търсене

BG Web Counters


Tyxo.bg counter

Посещения през предишния месец

Състезание "Аз пиша грамотно"

Публикувано от Н. Генкова 07 февруари 2011


Във връзка със 138–та годишнина от гибелта на Апостола на свободата и по случай патронния празник на училището, СОУ “ Васил Левски “– гр. Троян, съвместно с Регионален инспекторат по образованието – гр. Ловеч

организират общинско състезание по български език

АЗ ПИША ГРАМОТНО”

за ученици от ІІІ до XII клас при следния

РЕГЛАМЕНТ:

І. Възрастови групи:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: IІІ клас

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: ІV клас

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: V клас

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: VІ клас

ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: VІІІ клас

ШЕСТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: ІХ – Х клас

СЕДМА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: ХІ – ХІІ клас

ІІ. Състезанието ще се състои в:

1.За ІІІ и ІV клас - решаване на тест, съдържащ задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният.

2. За V – ХІІ клас - тест от задачи с отворен отговор и задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният.

Верните отговори от теста ще се оценяват по предварително изработена скала.

Време за работа: 45 минути - за ІІІ и ІV клас и 90 минути – за V – ХІІ клас

ІІІ. Участници: до 5 ученици от клас за едно училище (за ІІІ – Х клас) и до 10 ученици от клас за едно училище (за ХІ и ХІІ клас).

ІV. Класирането е индивидуално – по брой точки и според времето за решаване на теста.

V. Наградите са: за I , II и III място от всяка възрастова група– грамоти и предметни награди.

Наградите ще бъдат връчени на 18. 02. 2011 г., 17,30 ч. в НЧ “ Наука “ - Троян

VІ.Дата на провеждане на състезанието:11.02.2011 г./петък/ , 15 часа

VІІ. Място на провеждане: СОУ “Васил Левски “ - гр. Троян

VІІІ.Обявяване на резултатите:на 15. 02. 2011г. в СОУ “Васил Левски”, на сайта на училището: www.vlevski.eu и на телефон: 0670 – 63826.

ІХ. Заявки за участие да се изпращат на адрес: гр. Троян, ул. “ 34 –ти троянски полк” №43, СОУ «Васил Левски» или на е-mail: vlevski_school@mail.bg

Заявките да съдържат списък с трите имена на участника, класа и училището.

Краен срок за изпращане на заявки: 09.02.2011 г. / сряда/, 12ч.

Забележка: В състезанието не е предвидено участие на ученици от VІІ клас, тъй като същия ден се провежда общинският кръг на националното състезание-тест по БЕЛ за 7 клас.

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник