• Място на свободен дух и модерни решения


Във връзка със 138–та годишнина от гибелта на Апостола на свободата и по случай патронния празник на училището, СОУ “ Васил Левски “– гр. Троян, съвместно с Регионален инспекторат по образованието – гр. Ловеч

организират общинско състезание по български език

АЗ ПИША ГРАМОТНО”

за ученици от ІІІ до XII клас при следния

РЕГЛАМЕНТ:

І. Възрастови групи:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: IІІ клас

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: ІV клас

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: V клас

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: VІ клас

ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: VІІІ клас

ШЕСТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: ІХ – Х клас

СЕДМА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: ХІ – ХІІ клас

ІІ. Състезанието ще се състои в:

1.За ІІІ и ІV клас - решаване на тест, съдържащ задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният.

2. За V – ХІІ клас - тест от задачи с отворен отговор и задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният.

Верните отговори от теста ще се оценяват по предварително изработена скала.

Време за работа: 45 минути - за ІІІ и ІV клас и 90 минути – за V – ХІІ клас

ІІІ. Участници: до 5 ученици от клас за едно училище (за ІІІ – Х клас) и до 10 ученици от клас за едно училище (за ХІ и ХІІ клас).

ІV. Класирането е индивидуално – по брой точки и според времето за решаване на теста.

V. Наградите са: за I , II и III място от всяка възрастова група– грамоти и предметни награди.

Наградите ще бъдат връчени на 18. 02. 2011 г., 17,30 ч. в НЧ “ Наука “ - Троян

VІ.Дата на провеждане на състезанието:11.02.2011 г./петък/ , 15 часа

VІІ. Място на провеждане: СОУ “Васил Левски “ - гр. Троян

VІІІ.Обявяване на резултатите:на 15. 02. 2011г. в СОУ “Васил Левски”, на сайта на училището: www.vlevski.eu и на телефон: 0670 – 63826.

ІХ. Заявки за участие да се изпращат на адрес: гр. Троян, ул. “ 34 –ти троянски полк” №43, СОУ «Васил Левски» или на е-mail: vlevski_school@mail.bg

Заявките да съдържат списък с трите имена на участника, класа и училището.

Краен срок за изпращане на заявки: 09.02.2011 г. / сряда/, 12ч.

Забележка: В състезанието не е предвидено участие на ученици от VІІ клас, тъй като същия ден се провежда общинският кръг на националното състезание-тест по БЕЛ за 7 клас.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник