• Място на свободен дух и модерни решения


Управлението на една община е сложен процес

На 8 декември в залата на Общината се проведе необичайно заседание на Общинския съвет. Вместо общинските съветници, решения за бъдещето на нашия град вземаха учениците от 12.г клас - профил "Стопански мениджмънт" на СОУ "Св.Климент Охридски". Всеки от ученическите екипи влезе в ролята на някоя от комисиите на общината. Благодарение на отзивчивостта на председателя на Общинския съвет г-н Ангел Балев и на членовете на комисиите, учениците имаха възможност да участват в заседанията им, да наблюдават как се вземат решения.

За председател на ученическия Общински съвет беше избран Павлин Хасъмски. Ученическите комисии направиха анализ на макроикономическите показатели в града и предложиха за гласуване свои интересни идеи. Комисията по образование, спорт и култура предложи изграждане на мини футболно игрище в жк."Лъгът". Комисията по ТСУ и инвестиционна политика реши един от основните проблеми на Троян, свързан с недостига на паркинги. Други интересни предложения бяха: изграждането на места, удобни за отдих и почивка, по пътя за Беклемето; Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи в социален риск.

Както в реалния живот, имаше редица пречки за осъществяване на идеите, като собствеността на терените и ограниченията на бюджета в условията на икономическа криза. Младите общински съветници гласуваха и приеха предложенията. Всички те се убедиха, че управлението е един сложен процес, за който са нужни още много знания и опит!

Боряна Петрова, преподавател по икономически дисциплини


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник