• Място на свободен дух и модерни решения


* откъси

Ако имате задача да изберете нещо, което смятате за велико изобретение, кое бихте избрали - създаването на компютъра от Джон Атанасов или създаването на книгата? Много хора биха избрали изобретяването на компютъра. Ще си кажат: Е, естествено, че Джон Атанасов, все пак той е българин и е създал компютъра, а и ние не можем без него. Ние обаче не мислим така.

Четенето на книга, както и работата с компютър, си имат своите хигиенни норми. За децата, които се учат да четат, има изисквания към големината на буквите. Височината трябва да е 6-8 мм, защото малкият ученик възприема всяка буква като нов образ, като отделна рисунка. Големият размер на буквата му дава възможност да разгледа и възприеме всички елементи.

Четенето е дейност, която създава голямо напрежение на окото, затова са необходими чести паузи, през които погледът да се насочва надалече. Промяната на положението на тялото спомага за намаляване на статичното напрежение.

Седенето пред монитора на компютъра обездвижва децата, оказва поражение върху тяхното зрение (изсушава очната ябълта) и ги облъчва, което влияе лошо на тяхното здраве. При правилна работна поза разстоянието между екрана и очите трябва да бъде 0,50-0,70 м, а между очите и клавиатурата - 0,45-0,50 м.


Сара Минкова, 5.а клас, СОУ "Св. Климент Охридски"
Поля Тодорова, майка на Сара


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник