• Място на свободен дух и модерни решения

РЕГЛАМЕНТ

1.Цел на състезанието: Да се засили интереса и обогатят знанията на учениците за историята, структурата, политиките и ценностите на Европейския съюз.

2. Обхват на състезанието: създаване на екипи от ученици от девети, десети и единадесети клас. Темата за ЕС е интердисциплинарна, изучава се по история, география, свят и личност и икономика и се явява много удачна за проверка на знанията. Участниците в състезанието ще са 9 ученици, в екипи от по трима. Състезанието ще се ръководи от екип ученици от 12 клас и учители по съответните учебни предмети.

3. Планиране на работата по подготовка на състезанието.
А/ Подготовка на материалите за учениците и сценарий - отг. учителите
Б/ Избор на участници в състезанието - критерии - постижения на учениците в учебния процес.
В/ Подготовка на мултимедиен продукт за състезанието.
Г/ Планиране на времето: дата и час на състезанието: - 16.11.2010г, 13.30ч. в актовата зала на училището.
Д/ Подготовка на участниците - размножени материали свързани с темата.

4. Регламент на състезанието:
Състезаващите се екипи участват в четири основни задачи. За всяка от задачите се подготвя вариант, който се изтегля чрез жребий.
а/ Първа игра: "Проверка на теоретичната подготовка на състезателите по темата". Време за провеждане: 3 минути на екип.
б/Втора игра: "Познай европейската държава”. За 1 минута всеки екип трябва да попълни името на държава върху контурна карта на Европа.
в/ Задачи с мултимедия, 10 секунди на слайд
г/ Творческа задача: С хумор гледаме към членството на България в ЕС.
д/ игра с публиката

5. Обработка на резултатите от състезанието: по критерии и предварително подготвени протоколи за наблюдение от екип от 12 клас. Класиране на участниците.

6. Обявяване на резултатите и класиране.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник