• Място на свободен дух и модерни решения

Конкурсът беше организиран от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Обществения съвет по наркотичните вещества, Общинския педагогически център и отдел "Духовни и социални дейности, спорт и туризъм" при Община Троян.

След като училището ни реши да се включи в конкурса, кабинетът по химия на г-жа Ваня Иванова се превърна в творческа работилница, където през целия юни ученици от 7-ми до 11- клас се надпреварваха да дават идеи. Дори няколко завършили вече 12-класници не изтраяха и се включиха в подготовката. Най-активни бяха: Никол (9.б), Влади и Мария (9.а), Йордан (10.а), Недялко, Надежда и Борислав (11.а). За да осигурят материал за една от рубриките - "Малкия коментар", наши представители ходиха и до една детска градина. Така че в постера, който изработиха, имаше гледни точки на наистина всякакви възрастови групи.

"Ти имаш право да знаеш" е основното послание на ученическата творба. Авторите й смятат, че информираността е едно от оръжията за справяне с проблема "наркотици". Журито, което трябваше да оцени постерите на пет троянски училища, се впечатли от многото информация и от оригиналното й поднасяне в произведението на нашите. За открояването му допринесе и представянето, направено от Влади и Мария от 9.а. И двамата говореха свободно и уверено на импровизираната сцена пред сградата на Общината. Запомни се и мисълта на Оскар Уайлд, цитирана от Влади: "Жизнен опит е названието, което всеки дава на грешките си".

Организаторите подариха на училището баскетболна и волейболна топка и два комплекта за федербал. Предвижда се ученическите постери да бъдат изложени през есента в Шошковата къща.
Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник