• Място на свободен дух и модерни решения

Grüne Schule

02 май 2010


Die Schüler aus der Grundschule verbringen eine Woche am Ende des Schuljahres in der Natur.Sehen Sie die Fotos aus ihrer grünen Schule.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник