• Място на свободен дух и модерни решения

Хубавата новина е, че нашият svetikliment.blogspot.com не само е в списъка на 100-те, а стои на престижното 9-то място (списъкът има характер на класация). Оценката на предложенията е била направена от авторитетна комисия, включваща специалист по информационни и комуникационни технологии, специалист по връзки с обществеността и специалист по международни образователни проекти. А бърз преглед на класираните сайтове (виж началото) показва една наистина впечатляваща конкуренция.

В обръщението си към победителите организаторите подчертават: "Това, което ни направи силно впечатление, е, че повечето от Вас са успели да създадат Интернет учебна среда, в която се включват както официалната страница на училището, така и ученически и други образователни страници и блогове."

Следва да съобщим, че едно от изискванията на конкурса беше училищната интернет страница да съдържа информация най-малко на два европейски езика (български и още един чужд език - английски, френски, немски или испански). Това беше предизвикателство, на което училището ни бързо отговори. Резюмето на английски сайтът ни дължи на учениците от езиковите паралелки – 11.а и 10.а – с преподаватели г-жа Галя Панталеева и г-жа Бонка Русенова. Двете признаха, че са доволни от работата на възпитаниците си, а и резултатът сам говори за нивото на езиковото обучение в СОУ "Св. Климент Охридски". Резюмето на немски дължим на г-жа Пенка Острева. Ще се погрижим да съобщим имената на всички ученици, допринесли с преводите си сайтът ни да звучи още по-европейски.Условия, при които се проведе конкурсът:

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник