• Място на свободен дух и модерни решения

“Green school”

13 април 2010


At the end of the school year primary school pupils append an exciting week in the countryside.

See some photos from the “Green school”

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник