• Място на свободен дух и модерни решения

Friends of the Nature

13 април 2010

See some photos of the Troyan Balkan

“Chereshov dial” area

Students “Survivor”

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник