• Място на свободен дух и модерни решения

Der heilige. Kliment Ochridski

12 април 2010


Der Namensgeber der Schule, der heilige. Kliment Ochridski, ist einer der Schüler der slawischen Brüder Kyrill und Methodius. Er ist ein mittelalterlicher Gelehrte, Lehrer und der erste Episkop,der die altbilgarische Sprache gepredigt hat.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник