• Място на свободен дух и модерни решения

Contact us:

13 април 2010

Address – housing estate “Lagat” 5600 Troyan, Bulgaria

Phone numbers:
Headteacher: +35967064649
Office: +35967064224
Deputy headteacher and accountant’s office: +359670 62556

Fax: +359670 64649

School email: skobg@abv.bg
Webpage email: svetikliment@gmail.com
School server: www.skobg.org

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник