• Място на свободен дух и модерни решения

• Участват 4 смесени отбора с по 4 състезатели (по един представител от: СОУ „Св. Климент Охридски”, СОУ „Васил Левски”, СХУПИ и ПГМЕТ във всеки отбор)
• Отборите се сформират 7 дни по-рано чрез теглене на жребий; получават задачите си (филмови заглавия); запознават се с критериите за оценяване
• В деня на състезанието отборите трябва да представят филма, който са получили като задача, и да убедят публиката, че той си струва да бъде гледан
• Отборите ще бъдат оценявани от 5-членно жури въз основа на предварително уговорени критерии
• В седмицата преди състезанието отборите трябва да изгледат своя филм (намирането му ще бъде улеснено от екипа на състезанието) и да подготвят представянето му; като помощно средство могат да използват мултимедийна презентация; не би следвало да коментират задачата си с другиго, така че да се запази елементът на изненада
• Всеки отбор ще разполага с 8 минути за представяне на своята задача
• Отборите трябва да очакват допълнителни въпроси по своята тема
• Право на въпроси ще имат също журито, съперниците и публиката
• Определят се отбор победител и най-красноречив състезател

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник