• Място на свободен дух и модерни решения

Плуване

01 март 2009

На входа на училищния спортен комплекс пише: "Древните гърци са казали, че културният човек може да чете, пише и плува".
Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник