• Място на свободен дух и модерни решения

През учебната 2007/08 година училището се включи и започна да работи по проект BUL1R205/303 „ Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора”, финансиран от Фонда на ООН за население. В рамките на два модула бяха подготвени четирима педагози – Иванка Цекова, Анелия Иванова, Пенка Острева и Нели Несторова, - които да реализират проектните дейности.Участниците в СИП СРЗО повишават своята полова и сексуална култура, развиват умения за работа в екип, придобиват опит в дискутирането на различни теми. По тази програма в училище беше създаден кабинет по СРЗО, оборудван с компютър, телевизор, DVD, цифров фотоапарат.

Училището ни е партньор по подпроект „Не бъди срамежлив! Бъди предпазлив!” към Национална програма „Училище и здраве”. Проектът е на стойност 738 лв. и ще се реализира през 2009 г. Включва следните дейности: здравнообразователна игра „Вашето здраве е ваша отговорност”; организиране на кръгла маса с домакин ПГМЕТ; изработване и отпечатване на здравен календар; изработване и отпечатване на стикери с логото на проекта.


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник