• Място на свободен дух и модерни решения

ЕкОсъм

01 февруари 2009

Проектът стартира през 2006 година и се ръководи от Ваня Иванова, преподавателка по химия. В проектния състав влизат ученици от профил „Химия и фармация”. Досегашните пет етапа включват следните дейности: мониторинг на водите на река Осъм; извършване на прецизни лабораторни изследвания; отразяване на резултатите в ежегодни таблици и диаграми; екоработилница; екоуроци в училища и детски градини; поставяне началото на електронен атлас, който да информира за състоянието на околната среда и водите в нашия район. Повече информация – на електроннния сайт на проекта http://www.ekosym-troian.blogspot.com/ и в рубрика „Ученици” в главното меню („На национално ниво”).Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник