• Място на свободен дух и модерни решения

Проектът на стойност 3000 лв. е разработен през 2003 г. от Анна Владова, преподавател по български език и литература, и Страхил Камарашки, тогава – помощник-директор. Включва следните дейности: издаване на училищен вестник, фотообучение и експониране на фотографски изложби.


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник