• Място на свободен дух и модерни решения

Проектът стартира през 2005 г. и е на стойност 2000 лв. Разработен е от Светла Червенкова, преподавател по музика, и Христина Петрова, начален учител. Включва следните дейности: поставяне на ученически спектакли; посещение на професионални театрални постановки; обсъждане на постановките.


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник