• Място на свободен дух и модерни решения

Проектът е към Национална програма на МОН „Училището – желана територия на ученика”, модул "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност". Стойността му е 7 200 лв., реализиран е през 2007/2008 г., целта е запознаване с европейските институции, ценности и култура. Проектът обхаваща 112 ученици от начален, среден и горен курс на обучение, а ангажираните с него учители са 12. Основни направления и дейности: закупуване на оборудване (лаптоп, принтер, скенер, мултимедиен проектор, видеокамера, табла и нагледни материали) и на необходимия софтуер; изработване на предмети от бита, рисунки, мартенички (за учениците от начален курс); провеждане на обучение и състезание на тема „Какво зная за ЕС”; подготовка и защите на проекти за ЕС (за паралелека „Стопански мениджмънт”); контакти и обмен на художествени произведения с ученици от гр. Виньо (Франция); ексурзия до Рилския манастир за активните участници в проекта; създаване на Евробиблиотека и фонотека, нагледни материали и табла със снимки; информиране за дейностите чрез местната преса. Координатори на проекта са Боряна Петрова и Веска Ралчевска, преподаватели по икономически дисциплини в училището.


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник