• Място на свободен дух и модерни решения

През 2008 година училищната библиотека кандидатства по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Проектът е разработен от педагогическия съветник Иванка Цекова. Училището получи от Министерството на културата 1350 лева, с които беше закупена учебна и художествена литература.Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник