• Място на свободен дух и модерни решения

За пореден път на 05.02.09 класната стая на ІVа клас на СОУ „Св. Климент Охридски” се превърна в театрална сцена. Традиция е часовете по извънкласно четене да се провеждат по нестандартен начин. Класната ръководителка Ценка Василева поставя различни задачи на учениците си, които им дават възможност да се изявят като поети, писатели, артисти, сценаристи и режисьори. Класът се разделя на групи, като всяка група решава с какво да се представи и да блесне над другите. Класната ръководи подготовката, но децата имат пълна свобода да разкрият своите способности и таланти. Спектакълът създаде много емоции на малките второкласници, които с удоволствие бяха отново публика на каките и батковците. Малчуганите се учат от по-големите и също правят първите си опити да разнообразят часовете по подобен начин. Задачата на четвъртокласниците този път беше сами да измислят непозната досега приказка, като вмъкнат елементи от тяхното ежедневие, да направят сценарии, костюми и декори. Всички групи от класа се представиха отлично. Е, не получиха награди „Аскеер”, но класната награди всеки от участниците с шестица! Малките творци са в очакване на следващата задача. Много от учителите в СОУ „Св. Кл. Охридски” разчупват часовете и по нестандартен начин провокират учениците, с което се опитват да направят училището по-желана територия за всички.

Кликайте по картинката и разгледайте снимките...

[Назад]

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник