• Място на свободен дух и модерни решения

КЛИМЕНТОВИ ДНИ 2008

01 февруари 2009

Проектът е към Национална програма на МОН „Училището – територия на учениците”. Стойността му е 2 000 лв. и е реализиран през 2008 г. Включва организиране на общински състезания по: математика, информационни технологии, общуване на роден език, английски език, баскетбол. Екип по проекта: Иванка Цекова (педагогически съветник, кординатор на проекта), Веселка Борджукова (математика), Свилен Димитров (информационни технологии), Нели Генкова (български език и литература), Цветанка Босева (английски език) и Димитър Титов (физическо възпитание). Повече информация – на интернет страницата на Климентовите дни http://klimentovidni.blogspot.com/, а също на страницата на БНТ за кампанията "Голямото четене", както и в рубриката „Училищен живот” в главното меню.


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник