• Място на свободен дух и модерни решения

2008/2009 година

Председател:
Камелия Дулева, 11.б клас

Заместник-председатели:
Павел Калински, 10.г клас
Цветелина Банкова, 11 в клас

Членове:
Калина Нанкова, 5.а клас
Василена Ангелова, 5.а клас
Цвятко Яшев, 5.б клас
Веселина Минкова, 6.а клас
Теодора Димитрова, 6.б клас
Ивелина Димитрова, 6.в клас
Йоана Мошекова, 7.а клас
Паулина Пенчева, 7.б клас
Величка Цонковска, 7.б клас
Екатерина Радевска, 8.а клас
Владислав Нанков, 8.а клас
Никол Асенова, 8.б клас
Тоня Събева, 8. в клас
Мирела Йорданова, 8.в клас
Мелис Идризова, 9.а клас
Мартин Джабраилов, 9.а клас
Васил Краевски, 9.б клас
Николета Топалова, 9.б клас
Мирослава Мирчева, 9.в клас
Нермин Димитрова, 9.в клас
Петко Койчев, 9.в клас
Емилия Костовска, 10.а клас
Недялко Георгиев, 10.а клас
Стефан Спасов, 10.а клас
Моника Заимова, 10.б клас
Гергана Станкова, 10.в клас
Мартин Ковачев, 10.г клас
Силвия Павлева, 11.а клас
Веселка Пелтешка, 12.а клас
Павел Дамянов, 12.б клас
Минко Гечев, 12.в клас
Мария Ковачева, 12.г клас


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник