• Място на свободен дух и модерни решения

Ръководство

22 януари 2009

 

Директор: Иванка Цекова


Заместник-директор учебна дейност:
Татяна Младенова


Заместник-директор административно-стопанска дейност:
Николай Марков


Главен счетоводител: Елизабета Михова

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник