• Място на свободен дух и модерни решения

Ръководство

22 януари 2009

 

Директор: Иванка Цекова
тел. 0670/64649

Заместник-директор учебна дейност:
Татяна Младенова
тел. 0879227804

Заместник-директор административно-стопанска дейност:
Николай Марков
тел. 0878486025

Главен счетоводител: Марияна Василева
тел. 0670/62556

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник