• Място на свободен дух и модерни решения

Пети клас

31 януари 2009
Сериозна учебна работа, гаранция за бъдещи успехи. Доказва го традиционно силното представяне на възпитаниците ни на изпитите след 7-ми клас и реализацията им навсякъде, където са избрали да продължат образованието си.Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник