• Място на свободен дух и модерни решения

Библиотеката на СОУ „Свети Климент Охридски” – град Троян е неделима част от училищната струкура. Фондът на библиотеката включва 16 500 тома учебна и художествена литература. Училищната библиотека осигурява учебни пособия, книги и ресурси, които дават възможност на всички членове на училищната общност да придобият способността за критично мислене и ефективно използване на информация от всеки формат и вид на документите. Тя е генератор на идеи, които са основополагащи за успешната реализация на младите хора в съвременното общество, базирано на знания, и развива мирогледа и способността им за усъвършенстване на комуникационните им умения. Училищната библиотека подпомага качеството на поднесеното знание, като поддържа и утвърждава целите на образователния процес, съобразно с мисията на училището. Тя осигурява учебни пособия, книги и ресурси, допълващи учебниците, както и методическа литература, достъпни за всички – предоставя се равен достъп независимо от възраст, пол, религия, професионален и социален статус. Нашата библиотека комплектова и поддържа сбирка от краеведска литература, която през последните години се обогати с множество книги, издадени от местни поети. Училищната библиотека е институция с традиции – това е мястото, където малкият човек за пръв път се среща с информацията извън учебния процес. Децата са нашите най- активни читатели - затова библиотеката се стреми да създава системни навици за четене и боравене с информация. Ето защо ние се радваме на обявената финансова подкрепа, тъй като благодарение на нея библиотеката ще стане по-привлекателна за нашите читатели.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник