• Място на свободен дух и модерни решения

Първи клас

31 януари 2009


СОУ”Свети Климент Охридски”-гр. Троян набира деца за подготвителна група за учебната 2009/2010 година. Децата ще провеждат своите занимания в добре обзаведена и удобна класна стая, под грижите на квалифицирани преподаватели, като ще имат възможността да ползват цялата учебна база на училището.

Класните стаи за учениците от начален курс са добре обзаведени и са разположени изцяло на първия етаж на сградата, с отделни сервизни помещения.В училището има сформирана и полуинтернатна група (занималня). Така в следобедните часове малките ученици получават помощ от преподавател и усвояват по-добре учебния материал.

Извънкласните форми на обучение в училището са разнообразни и съобразени с интересите на учениците.- СИП Английски език и компютърно обучение


- СИП Вокална група
- Състав за народни танци
- Плуване и спортни секции по интереси (Плувният басейн се ползва от учениците както в учебните часове, така и в извънучебно време под наблюдението на спасител)


Училището разполага със стол, в който ежедневно се предлага топла храна, чай и закуска за учениците.
В актовата зала могат да се гледат театрални постановки и да се провеждат училищни и класни тържества.
Библиотеката на училището разполага с книги, съобразени с учебното съдържание, които учениците могат да ползват в удобно за тях време.

Квалифициран медицински работник е винаги на разположение на нашите ученици в лекарския кабинет.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник