• Място на свободен дух и модерни решения

Краезнание

29 януари 2009


Идеята за СИП Краезнание е на Маринелия Христова, преподавател по български език и литература и класен ръководител на паралелка "Стопански мениджмънт". Заниманията през 2006-2008 година целят опознаване на културноисторическото богатство и природните забележителности на родния край. Работата е в тясно сътрудничество с Музея на занаятите. Сред разнобразните дейности в СИП-а са: посещение на археологическия обект Sostra castra et civitas и беседа от ст.н.с. д-р Иван Христов, ръководител на археологическите проучвания; посещение на обновената експозиция на Музея на занаятите с цел запознаване със занаятчийската традиция в района и с професията на музейния работник; екскурзия по маршрут Съева дупка-Гложенския манастир-Рибарица; посещение на възстановеното училище и новопостроената църква в махала Баба Стана; участия в Празника на сливата и сливовата и в Празника на града; посещения на научни конференции, организирани от Музея на занаятите; поход с маршрут м. Попишка-Нейчов извор-Троянски манастир; проучване на краеведска литература.Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник