• Място на свободен дух и модерни решения

Прием в ОСМИ клас

26 януари 2009

Профил "ИНФОРМАТИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

Профилиращи предмети: информатика, математика, английски език

В паралелката учениците се приемат след завършен 7-ми клас и успешно издържани изпити по български език и математика. Балът за прием се образува от: оценката на изпита по БЕЛ, УТРОЕНАТА оценка от изпита по МАТЕМАТИКА и оценките по МАТЕМАТИКА и БЕЛ от удостоверението за завършен 7-ми клас. Срокът на обучение е пет години (8-12 клас).


Паралелката е традиционно най-добрата във всеки випуск и възпитаниците й се реализират в най-различни области на знанието. Тук те попадат в мотивираща среда на амбициозни ученици. Получават отлична подготовка по математика, информатика и информационни технологии, оваладяват езици за програмиране, приложни програми и интернет.
Обучението по математика и информатика се осъществява от опитни преподаватели с висока квалификация. В тази паралелка английският език е профилиращ, което гарантира на учениците високо ниво на овладяването му.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник