• Място на свободен дух и модерни решения

Училищна документация

Публикувано от админ (Борджуков) 22 януари 2009

Календар 2020


2019-2020

1. Мерки за повишаване на качеството
2. Програма за предоставяне на равни възможности
3. Стратегия
4. Годишен план - 2019-2020 
5. График класни и контролни
График за ВТОРИ СРОК
6. График консултации
График консултации ВТОРИ СРОК
7. Етичен кодекс на училищната общност
8. Правилник за дейнноста на училището_19-20
9. Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище
10. Форми на обучение
11. Учебни планове_2019

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
01. Инфо 136 - детска градина-2
02. Инфо 138 - приемане и преместване
03. Инфо 141_1 - диплома
04. Инфо 143 - валидиране
05. Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
06. Инфо 148 - издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2
07. Инфо 149 - проверка способности-1
08. Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
09. Инфо 153 - дубликати
10. Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК
11. Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.
12. Инфо 156 - европейско прил дипл. СО
13. Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

Други документи
(Когато документът се отвори - в менюто натиснете ФАЙЛ, после 
ИЗТЕГЛЯНЕ КАТО и после Microsoft Word. После си го запишете 
където ви е удобно и когато го отворите в УЪРД - кажете на уърда
да направи Еnable editing и сте готови! )

Конспекти:

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник