• Място на свободен дух и модерни решения

Училищна документация

Публикувано от админ (Борджуков) 22 януари 2009

Календар 2019

Документи по чл. 263

1. Форми на обучение
2. Годишен план
3. Етичен кодекс
4. Мерки за повишаване на качеството
5. Правилник за дейността на училището
6. Програма за превенция на ранното напускане
7. Програма за предоставяне на равни възможности
8. Стратегия

2018-2019
1. Годишен план
2. Заповед - график класни и контролни
3. Заповед - график консултации
4. Правилник за дейността на училището
5. Програма за превенция на ранно напускане
6. Програма за предоставяне на равни възможности
7. Училищни учебни планове
8. Форми на обучение
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
01. Инфо 136 - детска градина-2
02. Инфо 138 - приемане и преместване
03. Инфо 141_1 - диплома
04. Инфо 143 - валидиране
05. Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
06. Инфо 148 - издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2
07. Инфо 149 - проверка способности-1
08. Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
09. Инфо 153 - дубликати
10. Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК
11. Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.
12. Инфо 156 - европейско прил дипл. СО
13. Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

Други документи
(Когато документът се отвори - в менюто натиснете ФАЙЛ, после 
ИЗТЕГЛЯНЕ КАТО и после Microsoft Word. После си го запишете 
където ви е удобно и когато го отворите в УЪРД - кажете на уърда
да направи Еnable editing и сте готови! )

Конспекти:

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник