• Място на свободен дух и модерни решения


2022-2023
 
2021-2022

График за консултации на учителите по учебни предмети в СУ „Св. Климент Охридски“ през втория учебен срок на 2021/2022 учебна година 
График за провеждане на класните работи през втория срок

 
2020-2021
  
2019-2020

01. Инфо 136 - детска градина-2
02. Инфо 138 - приемане и преместване
03. Инфо 141_1 - диплома
04. Инфо 143 - валидиране
05. Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
06. Инфо 148 - издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2
07. Инфо 149 - проверка способности-1
08. Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
09. Инфо 153 - дубликати
10. Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК
11. Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.
12. Инфо 156 - европейско прил дипл. СО
13. Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

Други документи 

Други полезни бланки 

Анкета за компютърна грамотност

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник