• Място на свободен дух и модерни решения

Училищна документация

Публикувано от админ (Борджуков) 22 януари 2009

2020-2021

ЗАПОВЕД № 756/02.09.2020 г. за формите на обучение.
Система за работа в условията на COVID-19
Програма за равни възможности
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ
Правилник за дейнноста на училището
Етичен кодекс на училищната общност
Годишен план - 2020-2021
Учебни планове
Свободни места
График консултации на учителите

ГРАФИК 11клас-поправителна сесия септември    

ГРАФИК-поправителна сесия септември

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕСИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2020

___________________________________________________________2019-2020

01. Инфо 136 - детска градина-2
02. Инфо 138 - приемане и преместване
03. Инфо 141_1 - диплома
04. Инфо 143 - валидиране
05. Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
06. Инфо 148 - издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2
07. Инфо 149 - проверка способности-1
08. Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
09. Инфо 153 - дубликати
10. Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК
11. Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.
12. Инфо 156 - европейско прил дипл. СО
13. Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

Други документи 

Практически насоки в критични ситуации 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции 

Заповед за консултации на ученици 

Достъп до обществена инфорация 

 

Документи по програмата "Твоят час" 

Анкетна карта 

Декларация за информирано съгласие 

Индивидуална образователна карта 

 

Други полезни бланки 

Празен документ с ЛОГО на училището 

(Когато документът се отвори - в менюто натиснете ФАЙЛ, после ИЗТЕГЛЯНЕ КАТО и после Microsoft Word. После си го запишете където ви е удобно и когато го отворите в УЪРД - кажете на уърда да направи Еnable editing и сте готови! ) 

Бланка за лични данни 

Бланка за екскурзии 

Бланка лекторски

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник