• Място на свободен дух и модерни решения
Публикувано от Н. Генкова 14 юни 2019


https://drive.google.com/drive/folders/1OnQUjx21_rNoC0hQ_f8SN8I48CptdNVb?usp=sharing

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник